2006-02-14 Sparing przy ?wiat?ach !
Dodane przez dnia February 14 2006 10:46:26
W dniu jutrzejszym, 15 lutego o godz: 17.30, Błażowianka Błażowa rozegra kolejny sparing, w którym zmierzy się z lokalnym rywalem wyst?puj?cym w klasie B, Wenecjank? Lecka. Ciekawostk? jest fakt, że mecz odb?dzie się przy sztucznym o?wietleniu na stadionie w Błażowej.
Zapraszamy wszystkich kibiców do obejrzenia derbowego pojedynku...

Rozszerzona zawartość newsa
W dniu jutrzejszym, 15 lutego o godz: 17.30, Błażowianka Błażowa rozegra kolejny sparing, w którym zmierzy się z lokalnym rywalem wyst?puj?cym w klasie B, Wenecjank? Lecka.Ciekawostk? jest fakt, że mecz odb?dzie się przy sztucznym o?wietleniu na stadionie w Błażowej.
Zapraszamy wszystkich kibiców do obejrzenia derbowego pojedynku.

Zespó? Wenecjanki Lecka, po ma?o obiecuj?cym pierwszym sezonie, w rundzie jesiennej sezonu 2005/2006 spisuje się nadspodziewanie dobrze zajmuj?c miejsce w ?rodkowej strefie tabeli.
Prezesem klubu jest pan Daniel Bator, w?a?ciciel Prywatnej Komunikacji Samochodowej w Lecce. Trenerem zespo?u jest Grzegorz Kruczek, który kilkana?cie lat temu wyst?powa? w barwach LKS Błażowianki.
Sk?ad zespo?u Wenecjanki reprezentuj? w wi?kszości ch?opcy mieszkaj?cy w Błażowej, (graj?cy wcze?niej w grupach młodzieżowych Błażowianki, pod okiem trenera Jurka Farasia). Uzupe?niani s? przez najzdolniejszych ch?opców z Lecki i s?siednich miejscowości; wychwytywanych z corocznie rozgrywanego Turnieju o Puchar Burmistrza.
Pewnym punktem dru?yny jest bramkarz Wenecjanki, Sylwester Trawka, który rok temu by? jeszcze zawodnikiem Błażowianki Błażowa.