2006-01-15 Halowy Turniej Trampkarzy w Dynowie
Dodane przez dnia January 15 2006 15:16:11
12 stycznia w Dynowie odby? się halowy turniej pi?ki nożnej trampkarzy ...
Rozszerzona zawartość newsa
12 stycznia w Dynowie odby? się halowy turniej pi?ki nożnej trampkarzy m?odszych (r. 1992) organizowany przez Gimnazjum Publiczne w Dynowie. M?odzi piłkarze Błażowianki reprezentuj?cy Gimnazjum Publiczne w Błażowej zaj?li wysokie III miejsce (7 dru?yn) mimo, i? byli najm?odsz? dru?yn? turnieju. Oprócz trzech gimnazjalistów, w dru?ynie z Błażowej wyst?powali ch?opcy ze Szko?y Podstawowej w Błażowej i Szko?y Podstawowej w Futomie.
Sk?ad: G. Sowa (92) - P. Korcz (92), A. Dziepak (92), B. Chlebek (94), H. Serwatka (95), R. Kanach (95) D. P?kowski (95), P. Sie?ko (95), D. Rz?sa (95), K. Mazur (95), M. Karnas (96), K. Wojturski (96), M. Grabiec (97).
1 miejsce zaj??a pierwsza dru?yna gimnazjum z Dynowa.