2006-01-18 Treningi
Dodane przez dnia January 18 2006 17:09:16
Na pierwszych zaj?ciach treningowych w nowym roku pojawi?a sie wi?kszo?? zawodników z rundy jesiennej...

Rozszerzona zawartość newsa
Na pierwszych zaj?ciach treningowych w nowym roku pojawi?a sie wi?kszo?? zawodników z rundy jesiennej. Wszyscy zadeklarowali dalsz? ch?? wyst?pów w Błażowiance.
Trener Jan Kustra nie b?dzie móg? liczy? w rundzie wiosennej na: ?ukasza Marcinka i Krzysztofa Lisa (wyjazd za granic?) oraz Daniela Ko?midra (praca zawodowa w Krakowie). Ten ostatni by? podstawowym obro?c? w rundzie jesiennej i jego nieobecno?? b?dzie sporym os?abieniem.
Za granic?, w dalszym ci?gu, przebywa podstawowy napastnik Błażowianki Grzegorz Drewniak, którego wiosn? równie? nie zobaczymy na pilkarskich boiskach.