Nazwa Użytkownika Hasło      Zapamiętaj mnie
Błażowianka Błażowa - Oficjalny portal klubowy
Poniedziaek, Sierpie 08, 2022
Nawigacja
Strona Główna
Błażowa
Klub
Zarząd
Stadion
Historia
Sponsorzy
Partnerzy
Kontakt

Seniorzy
Kadra
Wyniki
Tabela
Strzelcy

Juniorzy młodsi
Informacja
Wyniki


Wyniki Archiwalne
1959 - 1968
1968 - 1978
1978 - 1988
1988 - 1998
1998 - 2008
2008 - 2018
Błażowianka II

Stronę dla Was tworzą:

majster

Kociak

temik3

Sopel

Facebook
LKS Błażowianka Błażowa

KLIKNIJ NA HERB
Farma banerówBłażowa: Miasto, Kalendarium, Kultura, Oświata, Przyroda, Biblioteka.

Błażowa

Miasto położone w województwie podkarpackim (25 km na południe od Rzeszowa) przy drugorzędnej drodze z Borku Nowego do Dynowa. Zabudowania miasta ulokowały się w dolinie rzeczki Strug zw. tu też Ryjak, w otoczeniu wzniesień Pogórza Dynowskiego. Miasto zajmuje obszar 420 ha i posiada 2000 mieszkańców. Pierwsza historyczna wzmianka o Błażowej pochodzi z 1429 r. Druga mówiła o istnieniu tu kościoła parafialnego - datowana jest w 1943 r. Osada niewątpliwie istniała już znacznie wcześniej. Potwierdzają to ślady prastarego osadnictwa oraz miejsce na tzw. Szalowych Górach, określane jako grodzisko. Błażowa od dawna była ośrodkiem lokalnej wymiany handlowej. Podobno w połowie XV w. miała być miastem. Jako miasteczko wzmiankowana była także w 1624 r. Prawa miejskie otrzymała jednak dopiero około 1770 r. w wyniku starał J.A. Lubomirskiego, ówczesnego właściciela dóbr Błażowskich. W 1770 r., a następnie w 1842 r. otrzymała przywileje na jarmarki. Znaczniejszy rozwój miasteczka nastąpił dopiero w XIX w. Rozwinął się handel, a także rzemiosło oparte głównie na chałupniczej produkcji płótna lnianego i konopnego, które w dużych ilościach wyrabiano tu jeszcze w początkach obecnego stulecia. W 1933 r. Błażowa została siedzibą gminy zbiorowej. Ponowny okres rozwoju miasteczka przypada na lata 1960 - 1980. Miasto posiada bogate tradycje ruchu ludowego i działalności niepodległościowej. Błażowa jako centrum stosunkowo dużej gminy stanowi ośrodek życia gospodarczego i kulturalnego dla kilku okolicznych wsi. Oprócz instytucji służących obsłudze mieszkańców gminy działa tu ponad 100 podmiotów gospodarczych, jest Bank Spółdzielczy, Dom Handlowy, Liceum Ogólnokształcące, Gminny Ośrodek Kultury i Szpital. W zabudowie Błażowej zachowało się nieco starych domów o architekturze typowej dla miasteczek dawnej Galicji. W północnej części miasta zwraca uwagę kościół parafialny p.w. św. Marcina i św. Mikołaja w typie neoromańskim, wybudowany w latach 1896 - 1900. W pobliżu starannie odrestaurowany zabytkowy dworek z XVIII/XIX w. oraz resztki parku podworskiego.


Kalendarium


- 1429 r. Pierwsza źrodłowa wzmianka o Błażowej w akcie lokacyjnym Kąkolówki, wydanym w Dynowie przez Piotra Lunaka Kmitę.
- 1432 r. Utworzenie parafii w Błażowej.
- 1596 r. Fundacja stypendialna utworzona przez proboszcza z Błażowej, Tomasza Raskowicza z Pyzdr dla młodzieży z Błażowej i z jego rodzinnej miejscowości studiującej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
- 1624 r. Niszczycielski najazd Tatarów. Spaleniu uległ m. in budynek szkoły parafialnej i blech dworski w Błażowej. Zniszczono okoliczne wsie, pobrano wiele ludności w jasyr.
- 1672 r. Kolejny najazd wojsk tatarskich i kozackich.
- 1704 r. Zniszczenia dokonane przez wojska szwedzkie, stacjonujące w zamku Hieronima Lubomirskiego w Rzeszowie w trakcie wojny północnej. Wojska te dokonywały łupieżczych i niszczycielskich najazdów na jego dobra (w tym na majętność Błażowską). Chciano tym sposobem skłonić hetmana do wystąpienia z obozu stronników króla Augusta II Sasa i poparcia forowanego przez nich Stanisława Leszczyńskiego.
- 1772 r. I rozbiór Polski, w którym Błażowa i okolica przechodzi pod austriackie panowanie.
- 1884 r. Z inicjatywy ks, Bronisława Markiewicza powstało Towarzystwo Tkackie w Błażowej, a rok później Szkoła Tkacka.
- 1898 r. Założono Towarzystwo zaliczkowe "Pomoc" w Błażowej. Był to bank ludowy działający na zasadach Schuzego z Delitz. Pierwszy zarz?d tworzyli: Władysław Rylski (?), Franciszek Bęben, Antoni Heilman (nauczyciel, kierownik miejscowej szkoły). Pierwszym prezesem Rady Nadzorczej Towarzystwa by? ks. Leon Kwiatkowski.
- W latach 1896-1900 wybudowano obecną Błażowską świątynie. Neogotycki kościół powstał według projektu lwowskiego architekta Jana Sasa-Zubrzyckiego. Ołtarze wykonał miejscowy rzeźbiarz Kazimierz Krygowski.
- 1907 r. Wielki, trwający kilka dni, pożar miasteczka, z którego ocalały nieliczne jeszcze wówczas murowane budynki jak nowy kościół, kamienica Bothów (stary budynek BS). Po pożarze w miasteczku przeprowadzono szereg prawnych regulacji np. poszerzono Główną ulice do 8 m, zabroniono wznoszeni drewnianych domów i krycia ich słoma itp.
- 1907 r. Budowa nowego budynku szkolnego, który usytuowano na skrzyżowaniu dróg rzeszowskiej i łańcuckiej (budynek dawnego internetu).
- 1908 r. Decyzja Rady Gminy uruchomiono pierwsza linie autobusową na trasie Błażowa-Tyczyn-Rzeszów. Koncesję na przewóz osób otrzymał niejaki Niwiadomski z Tyczyna. Niespełna rok później linie zawieszono. Po reperacji drogi otwarto ją ponownie w roku 1910, z nowym już przewoźnikiem Władysławem Wojciechowskim.
- 1910 r. Odsłonięcie Pomnika króla Władysława Jagiełły z okazji obchodów 500. rocznicy zwycięstwa grunwaldzkiego.
- 1914 r. Wybuch pierwszej wojny światowej. Setki młodych Błażowian oraz mieszkańców okolicznych wsi wyrusza na front w austriackich mundurach.
Wielu młodych gimnazjalistów, studentów zgłaszają się na ochotnika do tworzonych przez J. Piłsudskiego legionów. Zmienne koleje tej wojny powodowały, iż front przesuwał się przez ziemie polskie, a nasze wsie i miasteczka narażone były na rabunki i niszczenie budynków przez uciekające lub nacierające oddziały wojsk rozmaitych narodowości (najmocniej ucierpiały budynki szkolne).
- 1918 r. Zakończenie I wojny światowej i odzyskanie przez Polskę niepodległości.
- 1937 r. Nasilenie strajków chłopskich organizowanych przez Stronnictwo Ludowe.
- 1939 r. wybuch II wojny światowej i początek okupacji niemieckiej.
- 1941-1942 r. Eksterminacja Błażowskich żydów, których ostatecznie zamordowano w trakcie likwidacji getta w Rzeszowie. W Błażowej przed wybuchem wojny mieszkało ponad 900 osób tej narodowości. W pierwszych latach wojny Niemcy osiedlali tu żydów deportowanych z Kalisza, z Łodzi, Lublina i Radomia. Wiosną 1942 r. mieszkało tu ok. 1100 osób narodowości żydowskiej. Latem 1942 r. wywieziono i wymordowano wszystkich.
- 1944 r. Niemcy wycofują się. Błażowę i okolice przejmuje Armia Czerwona i Wojsko Polskie.
- 1945 r. Zakończenie II wojny światowej.
- 1946 r. Utworzenie Ośrodka Zdrowia w Błażowej, a 4 lata później również Izby Porodowej.
- 1950 r. Utworzenie w mieście Państwowego Przedszkola.
- 1956 r. Elektryfikacja Błażowej.
- 1957 r. Zakończenie budowy Domu Kultury w którym siedzibę znalazło kino Venus.
- 1958 r. Powstanie Szpitala Rejonowego w Błażowej. Szpital posiadał jeden oddział wewnętrzny. Obecnie mieści się tu Zakład Opieki Długoterminowej.
- 1968 r. Oddanie do Użytku nowego budynku szkoły podstawowej.
- 1969 r. Budowa Liceum Ogólnokształcącego.
- 1991 r. Ukazuje się pierwszy numer "Kuriera Błażowskiego".
- 2000 r. Poświęcenie nowego budynku Gimnazjum Publicznego im Anny Jenke w Błażowej.


KulturaGminny Ośrodek Kultury w Błażowej jest organizatorem i koordynatorem działalności kulturalnej w środowisku. Z inspiracji tej placówki organizowane są obchody rocznic i świąt narodowych, konkursy, przeglądy, koncerty plenerowe, imprezy folklorystyczne, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. Do najważniejszych cyklicznych imprez organizowanych przez GOK zaliczyć należy:
- Jarmark Błażowski
- Plenerowe imprezy "Starych potraw smak i urok", połączony z Wojewódzkim Spotkaniem Kapel Ludowych
- Interdyscyplinarny konkurs dla szkół podstawowych pt. "Poeci i pisarze dzieciom"
- Powiatowy Konkurs Pisanek
- Doroczne charytatywne koncerty kolęd i pastorałek
- Gminne obchody święta Niepodległości i innych świąt państwowych, jubileuszy itp.
Pracownicy GOK służą fachową pomocą w organizacji imprez, użyczają pomieszczeń, bądź obsługują imprezy kulturalne organizowane przez instytucje oświatowe w gminie.
Wizytówką kulturalną gminy są działające pod patronatem GOK lub korzystające z jego działań promocyjnych zespoły muzyczne i artystyczne z Błażowej i gminy:
Kapela ludowa z Futomy, laureatka wielu przeglądów i konkursów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, znana w kraju i poza granicami.
- Zespół regionalny "Futomianie", utworzony w 1981 r. z inicjatywy Anieli Wielgos, nagradzany wielokrotnie w konkursach i przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich. Swoje widowiska obrzędowe prezentować na estradach krajowych, zagranicznych i w TV.
- Chór mieszany wielogłosowy z Białki prowadzony przez Andrzeja Szula
- Działająca od 112 lat, obecnie przy GOK, orkiestra dęta, prowadzona przez Mieczysława Czarnika.
Od roku 1980 działa w Błażowej Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej. Z jego inicjatywy powstała gazeta lokalna "Kurier Błażowski" oraz została zorganizowana regionalna izba pamięci, przekształcona w 1997 roku w Społeczne Muzeum.
Towarzystwo propaguje ochronę dziedzictwa kulturowego Błażowszczyzny, gromadzenie i ochronę zabytków kultury ludowej, jest organizatorem pogadanek, odczytów i wystaw.


Oświata

 

Przedszkole Publiczne w Błażowej zostało założone w 1950 roku, a od 1985 otrzymało nową siedzibę. Otoczone dużym , estetycznym ogrodem z dobrze wyposażonym placem zabawa dla dzieci, z wykwalifikowaną kadrą, stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka, jest otwarte na potrzeby środowiska. Rodzice mają możliwość obserwowania swojego dziecka w trakcie zajęć otwartych oraz uroczystości przedszkolnych i środowiskowych.
Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły kształci około 300 uczniów. Dysponuje dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi i nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. Uczniowie mają również do dyspozycji pracownie komputerowe, bibliotekę, świetlicę i salę gimnastyczną. Odnoszą sukcesy w licznych konkursach, olimpiadach, przeglądach itp.
Od 8 lat wydawane jest czasopismo "Cezar 2", któremu patronuje Rada Szkoły.
Gimnazjum Publiczne im Anny Jenke w Błażowej powstało w roku 1999, w związku z reformą oświaty. W bardzo szybkim terminie powstał piękny, przestronny obiekt, spełniający wymogi nowoczesnej szkoły, jeden z najładniejszych na Podkarpaciu. W placówce tej mają możliwość kształcenia się uczniowie z całej Błażowskiej gminy.
Szkoła stwarza młodzieży warunki do wszechstronnego rozwoju, m. in.: nauki języków obcych, rozwijania zdolności artystycznych, sportowych i innych.
Ofertę edukacyjną Błażowskiej oświaty uzupełnia Zespół Szkół w Błażowej. Szkoła z 36-letnią historią kształci w zakresie liceum ogólnokształcącego i technikum ekonomicznego.


Przyroda


Błażowa położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego, na południe od Rzeszowa. Geograficznie obszar należy do Pogórza Dynowskiego. Rzeźbę tej części regionu tworzą głównie malownicze pasma i grupy wzgórz, rozdzielone dolinami rzek i strumieni. Jest to obszar typowo rolniczy o dużych walorach turystyczno - krajoznawczych. Znaczną część powierzchni zajmuja lasy. Tereny najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo zostały objęte ochroną. wchodzę one w skład Hyźnieńsko - Gwożnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, słynącego z różnorodności gatunków flory i fauny, bardzo rzadko spotykanych gatunków.

Na terenie gminy Błażowa w 1997 r. utworzono dwa rezerwaty przyrody. Rezerwat "Mójka" o powierzchni 286 ha powstał, aby chronić introdukowane tu w 1988 r. bobry. Na jego obszarze występuje także buczyna karpacka, grąd wysoki i bug jesionowy. Za szczególną osobliwość faunistyczną rezerwatu należy uznać pojawiającego się tu bociana czarnego, Dzięcioła trójpalczastego i salamandrę plamistą.
Na terenie rezerwatu "Mójka" wyznaczono trasy dwóch ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych: "Szlak bobra" i "Szlak jelenia". Pierwsza przeznaczona jest Głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej, zaś druga, zdecydowanie trudniejsza i bardziej męcząca, dla wytrwałych turystów.
Drugi z utworzonych rezerwatów to rezerwat "Wilcze" o powierzchni 342 ha. Obejmuje on zachowany w formie naturalnej las, porastający wzgórza północnej strony pasma górskiego Wilcze o najwyższym malowniczym wzniesieniu 506m n.p.m.
Na uwagę zasługuje również znajdujące się na terenie gminy pojedyncze pomniki przyrody żywej, z których najbardziej znane to:
- buk zwyczajny, 200-letni "Miłosz", we wsi Kakolówka
- dąb szypułkowy 200-letni w Błażowej oraz taki sam w Błażowej Dolnej
- lipy obok Szkoły Podstawowej w Kąkolówce
- świerk pospolity w Kąkolówce/Nawsiu/;
Pomnikiem przyrody nieożywionej jest odosobniona skała "Błędny Kamień" znajdująca się na terenie rezerwatu "Mójka".
Atutem Błażowszczyzny jest ekologiczne, zdrowe i czyste powietrze sprzyjające rozwojowi turystyki, agroturystyki, przetwórstwa rolno - spożywczego i produkcji zdrowej żywności.
Gmina Błażowa wraz z trzema przyległymi gminami tworzy: "Dolinę Strugu", mikroregion utworzony decyzją władz samorządowych.


BibliotekaMiejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej służy kolejnym pokoleniom Błażowiaków od 1948 r. Prowadzi pięć filli wiejskich: w Białce, Futomie, Nowym Borku, Kąkolówce, Piątkowej i oddział dla dzieci. Zbiory biblioteki, z których korzysta znaczna część mieszkańców gminy są systematycznie uzupełniane dzięki dotacji Rady Miejskiej i darom licznych sponsorów. Podejmuje szereg akcji propagujących książki i czytelnictwo (spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, imprezy plenerowe itp.) Szczególna opieką otacza dzieci najmłodsze, dobierając dla nich odpowiednie formy pracy i literatury.
Od 1991 r. Błażowskiej bibliotece redagowany jest "Kurier Błażowskiej" - czasopismo samorządowe.
"Kurier Błażowski" to czasopismo samorządu naszej gminy. Jest zrzeszony w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie i finansowany przez Radę Miejską w Błażowej. Ukazuje się nieprzerwanie już od 1991 r., a jego redaktorem naczelnym jest Danuta Heller.
Kurier ma charakter magazynu społeczno-kulturalnego o przeciętnej objętości od 48 do 64 stron. Czasopismo powstaje dzięki społecznej pracy wielu osób tworzących zespół redakcyjny oraz jego stałych współpracowników. Jest chętnie czytane w kraju i za granicą.
W roku 1995 nasz dwumiesięcznik został laureatem II nagrody na Międzynarodowym Forum Mediów Polonijnych w kategorii gazet samorządowych oraz zwycięzcą plebiscytu na najciekawsze pismo samorządowe w województwie podkarpackim za rok 2004/2005, którego organizatorami byli: WDK w Rzeszowie, Polskie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i wójt Gminy Świlcza.

Zapraszamy


Błażowa, to urokliwe miasteczko o ciekawej przeszłości. Leży w powiecie rzeszowskim, województwie podkarpackim, jest siedzibą gminy.
Jego walory przyrodniczo-geograficzne są ogromne , jeszcze nie w pełni odkrytą szansę dla przedsiębiorców i inwestorów. Wielkim atutem jest czyste, nieskażone środowisko, piękne krajobrazy z punktami widokowymi, zdrowa żywność, produkowana w ekologicznych, rodzinnych gospodarstwach i gościnność mieszkańców.
Do rekreacji i wypoczynku zachęcają okoliczne lasy, rezerwaty przyrody i ścieżki przyrodniczo-edukacyjne.
Na przestrzeni kilkunastu lat, dzięki staraniom władz samorządowych i mieszkańców Błażowej, zmodernizowano infrastrukturę miast, a budynki prywatne i siedziby instytucji publicznych przyciągają uwagę estetyką i nowoczesnością architektonicznych rozwiązań.
Żyje się tu coraz lepiej i wygodniej. Wiele osób wybiera Błażową na miejsce swego zamieszkania.
Funkcjonujące w gminie szkoły zaspokajają podstawowe potrzeby edukacyjne młodzieży. Opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewnia Rejonowa Przychodnia Zdrowia oraz Zakład Opieki długoterminowej.
Sieć pozostałych usług jest także wystarczająco rozwinięta. Szeroką gamę potrzeb mieszkańców zaspokajają: Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna, Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Stacja Paliw "Elefant", Cukiernia "Kalinka", "Klima" itp. W ostatnich latach, w nowych warunkach społeczno-ekonomicznych, powstało szereg prywatnych firm, które odgrywają coraz większą rolą w rozwoju gminy.
Z roku na rok korzystnie zmienia się struktura wykształcenia mieszkańców. Coraz więcej młodych wykształconych ludzi, dobrze przygotowanych zawodowo, zakłada własne firmy.

Informacje pochodzą z folderu o naszym mieście Błażowa, który ukazał się w 2005 roku.
Zespół redakcyjny: Danuta Heller, Ewa Kozubek, Małgorzata Kutrzeba, Grzegorz Kruczek.

Banery
V liga
30 kolejka

Reslogistic Błażowianka Błażowa


Błęki Żołynia


16.06.2018r. (sobota)


2:1 (1:0)


Tabela
V LIGA
1.Głogovia
000-0
2.Błażowianka 000-0
3.Strumyk000-0
4.Błękit000-0
5.Strug
000-0
6.Jedność
000-0
7.Stobierna000-0
8.Bratek0 0 0-0
9.Sokół
000-0
10.Wisłok 000-0
11.Resovia II000-0
11.Trzebownisko000-0
12.Zaczernie
000-0
14.Sawa000-0
15.Włókniarz000-0
16.Orzeł
000-0
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

10
15/03/2017 18:38
Sparing juniorów ze Strugiem w sobotę o 13:00. Zbiórka 12:00 w klubie.

10
20/02/2017 13:23
Zapraszam do poczytania i logowania.

10
03/01/2017 09:54
Trening 12 styczeń, czwartek 18.30Od pierwszego treningu zapowiada się ciężka praca. Zapraszamy wszystkich piłkarzy

10
28/12/2016 08:51
29 grudzień (czwartek) 18.30 hala, proszę o obecność wszystkich piłkarzy Błażowianki.

131
22/11/2016 16:18
Hala dla Błażowianki : pon. 20.00 czw. 18.30

Archiwum
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 1
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: admin
Tabela juniorzy 99
Klasa A1 (junior)
1.Błażowianka82120-7
2.Wisłok81841-17
3.Włókniarz81853-6
4.Jedność81441-21
5.Tatyna81030-24
6.Start8915-43
7.Sokół8713-23
8.Budovia8510-25
9.Sawa833-60